SIR Adembescherming B

Als je werkzaamheden verricht in een omgeving met schadelijke stoffen in de industriele reiniging, moet je kunnen werken met adembescherming waarvoor een SIR-certificaat vereist is.

Direct boeken

Toelatingseisen

Voor deze training moet bij het examen een geldige medische keuring worden overlegd, deze keuring kan eventueel plaatsvinden op onze lokatie tijdens de eerste trainingsdag. Deze 2-daagse training is bedoeld voor medewerkers die werkzaamheden verrichten in een scha-delijke atmosfeer en waarvoor een SIR-certificaat vereist is.

Wat wordt er behandeld in deze training?

  • Ademhalingstoestellen
  • Hoe te handelen in besloten ruimten
  • Werk- en noodprocedures
  • Hoe te handelen bij calamiteiten en/of noodsituaties
  • Cilinders verwisselen
  • Op en afdoen van het ademhalingstoestel
foto2

Door de Sir Adembescherming B training heb ik geleerd hoe ik veilig met Adembeschermingsapparatuur moet werken.

Jordi, uitzendkracht

section-img6

Locatie

De trainingen worden op onze locatie in Hoogvliet gegeven. We beschikken over een praktijkopstelling die voldoet aan de SIR-eisen voor het theorie en praktijkdeel van het examen.

training2

Examens

De examens worden in het Nederlands, Engels, Frans en Duits afgenomen door SIR. Deelnemers die slagen voor het examen ontvangen een diploma dat 3 jaar geldig is.

Aanmelden voor deze training

Voor het aanmelden van de training Adembescherming B (SIR) en het invullen van je certificaat hebben we onderstaande gegevens nodig. We gaan uiteraard zeer vertrouwelijk om met al je gegevens.